اجرای برنامه های متنوع اشراقی در ۱۳ ابان:سالروز استکبار ستیزی و روز دانش اموز

برگزاری اردوی جذاب برای سومی ها
برگزاری کلاس های ورزشی پایه های اول و دوم
پیش ثبت نام