ارتباط با ما

تماس با ما

  • برای تماس با ما و بیان نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.

پست الکترونیک
info@eshragh.org

دبیرستان پسرانه

شماره تماس
۰۱۱-۳۲۲۵۵۳۸۵

آدرس
بابل – میدان نوروزی – متوسطه اول پسرانه اشراق

دبستان پسرانه

شماره تماس
۰۱۱-۳۲۲۵۵۳۸۳-۴

آدرس
بابل – میدان نوروزی – ساختمان سابق شهرداری – دبستان پسرانه اشراق

دبستان دخترانه

شماره تماس
۰۱۱-۳۲۲۲۵۰۶۰
۰۱۱-۳۲۲۲۶۰۰۰

آدرس
بابل – خیابان شیخ طبرسی – کوچه سرداران ۱۱ – دبستان دخترانه اشراق

پیش دبستان پسرانه

شماره تماس
۰۱۱-۳۲۲۵۵۳۸۳-۴

آدرس
بابل – میدان نوروزی – ساختمان سابق شهرداری – پیش دبستان پسرانه اشراق

پیش دبستان دخترانه

شماره تماس
۰۱۱-۳۲۲۲۵۰۶۰
۰۱۱-۳۲۲۹۶۳۴۰

آدرس
بابل – خیابان شیخ طبرسی – کوچه سرداران ۱۱ – پیش دبستان دخترانه اشراق

مهد کودک

شماره تماس
۰۱۱-۳۲۲۹۴۶۴۸

آدرس
بابل – چهارسوق – پنجشنبه بازار – جنب مسجد کاظم بیک – مهد اشراق

تماس با ما

  • برای تماس با ما و بیان نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.

پست الکترونیک
info@eshragh.org

روابط عمومی
۰۹۱۱۱۱۳۳۵۹۵

ثبت نام
۰۹۳۸۰۱۱۱۳۴۴

فهرست
پیش ثبت نام