افتخار آفرینان مسابقات روز حل مسئله وآزمون مبتکران:

برترین های آزمون مبتکران و روز حل مسئله
افتخار آفرینان مسابقات روز حل مسئله وآزمون مبتکران به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. سید محمدحسین صالحی

روز حل مسئله و آزمون مبتکران

۲. سید محمدهادی حسنی

روز حل مسئله و آزمون مبتکران

۳. سبحان باقری

روز حل مسئله

۴. علی سینا اکبری

لیگ علمی پایا و آزمون مبتکران

۵. علی کاظمی رودی

آزمون مبتکران

۶. سیدامیرمحمد موسوی نژاد

آزمون مبتکران

۷. سیدمجتبی حسن پور

لیگ علمی پایا

۸. طاها کریمی نیا

آزمون مبتکران

۹. محمدمتین یوسف نیا

آزمون مبتکران

۱۰. محمدامین حبیبیان

لیگ علمی پایا

۱۱. امیررضا گل کانی

آزمون مبتکران

۱۲. امیرعلی ابوالحسینی

آزمون مبتکران

۱۳. محمدحسین شیرزاد

لیگ علمی پایا

۱۴. محمدمهدی رضایی

آزمون مبتکران

۱۵. محمدحسین قائمی

آزمون مبتکران

۱۶. محمدمهدی بناری

آزمون مبتکران

۱۷. محمدامین فرحی

آزمون مبتکران

۱۸. محمدجواد احمدی

آزمون مبتکران

۱۹. مصطفی رضاعلی زاده

آزمون مبتکران

۲۰. امیرعلی قاسم نژاد

لیگ علمی پایا

۲۱. امیرمحمد قاسم نژاد

آزمون مبتکران

۲۲. حسین اکبرپور

آزمون مبتکران

جناب آقای امیرمحمد قاسم نژاد دانش آموز پایه چهارم دبستان اشراق در آزمون مبتکرانی که…

مشاهده بیشتر

کسب رتبه دوم دانش آموزان دبستان اشراق در مسابقات هندبال شهرستان بابل (سال تحصیلی ۹۸-۹۹):دانش…

مشاهده بیشتر

کسب رتبه سوم دانش آموزان دبستان اشراق در مسابقات اجرای نمایش شهرستان بابل (سال تحصیلی۹۷-۹۸)…

مشاهده بیشتر

کسب رتبه سوم گروه سرود دبستان اشراق در مسابقات سرود شهرستان بابل(سال تحصیلی ۹۸-۹۹):“هنر هدیه…

مشاهده بیشتر

 افتخار آفرینی دانش آموزان متوسطه اشراق با قبولی در مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۷-۹۸…

مشاهده بیشتر

موفقیت دانش آموزان با ۱۶ قبولی در مـدارس تیزهوشـان و نمونـه دولتـی (سال تحصیلی۹۹-۹۸)
افتخار آفرینی دانش آموزان متوسطه اشراق با قبولی در مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۷-۹۸
پیش ثبت نام