افتخار آفرینان مسابقات روز حل مسئله وآزمون مبتکران:

برترین های آزمون مبتکران و روز حل مسئله
افتخار آفرینان مسابقات روز حل مسئله وآزمون مبتکران به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. سید محمدحسین صالحی

روز حل مسئله و آزمون مبتکران

۲. سید محمدهادی حسنی

روز حل مسئله و آزمون مبتکران

۳. سبحان باقری

روز حل مسئله

۴. علی سینا اکبری

لیگ علمی پایا و آزمون مبتکران

۵. علی کاظمی رودی

آزمون مبتکران

۶. سیدامیرمحمد موسوی نژاد

آزمون مبتکران

۷. سیدمجتبی حسن پور

لیگ علمی پایا

۸. طاها کریمی نیا

آزمون مبتکران

۹. محمدمتین یوسف نیا

آزمون مبتکران

۱۰. محمدامین حبیبیان

لیگ علمی پایا

۱۱. امیررضا گل کانی

آزمون مبتکران

۱۲. امیرعلی ابوالحسینی

آزمون مبتکران

۱۳. محمدحسین شیرزاد

لیگ علمی پایا

۱۴. محمدمهدی رضایی

آزمون مبتکران

۱۵. محمدحسین قائمی

آزمون مبتکران

۱۶. محمدمهدی بناری

آزمون مبتکران

۱۷. محمدامین فرحی

آزمون مبتکران

۱۸. محمدجواد احمدی

آزمون مبتکران

۱۹. مصطفی رضاعلی زاده

آزمون مبتکران

۲۰. امیرعلی قاسم نژاد

لیگ علمی پایا

۲۱. امیرمحمد قاسم نژاد

آزمون مبتکران

۲۲. حسین اکبرپور

آزمون مبتکران

حضور دانش آموزان پایه دوم و سوم اشراق در جشنواره بدمینتون شهرستان بابل با کسب…

مشاهده بیشتر

کسب رتبه اول دانش آموزان دبستان اشراق در مسابقات هندبال شهرستان بابل  (سال تحصیلی ۹۷-۹۸):دانش…

مشاهده بیشتر

تقدیر از دانش آموزان پایه پنجم دبستان اشراق به خاطر کسب امتیازات لازم در مسابقات…

مشاهده بیشتر

جناب آقای طاها کریمی نیا دانش آموز پایه چهارم دبستان اشراق در آزمون مبتکرانی که…

مشاهده بیشتر

کسب مقام قهرمانی در رشته کاراته مسابقات قهرمانی شهرستان توسط  دانش آموزان عزیز آقایان  محمدعلی…

مشاهده بیشتر

موفقیت دانش آموزان با ۱۶ قبولی در مـدارس تیزهوشـان و نمونـه دولتـی (سال تحصیلی۹۹-۹۸)
افتخار آفرینی دانش آموزان متوسطه اشراق با قبولی در مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۷-۹۸
فهرست