افتخار آفرینی دانش آموزان اشراقی در مسابقه داستان نویسی

افتخار آفرینی دانش آموزان اشراق
آقایان:
محمدجواد شهسوارپور
محمد پارسا یوسف زاده

و کسب رتبه برتر در مسابقه شهرستانی
«داستان نویسی»

آرزوی موفقیت بیشتر برای این دو عزیز داریم.

برنامه جذاب اردوی شب در مسجد دانش آموزان سومی
مراسم عزاداری حضرت فاطمه علیها سلام دانش آموزان دبستان پسرانه اشراق
پیش ثبت نام