افتخار آفرینی دانش آموز اشراقی

مسابقات تیراندازی، آبان ماه در مجتمع بهار برگزار گردید و خانم نازنین زهرا ذکریا پور از پایه پنجم موفق به کسب مقام اول در رشته تیراندازی، ماده تفنگ بادی شدند.

افتخار آفرینی در مسابقات فرهنگی وهنری
جشن بازگشایی نمادین
keyboard_arrow_up
پیش ثبت نام