انتخاب معلمین مجتمع به عنوان معلم نمونه استانی

آقایان سیدعلی نعمت پور و محمدحسین زیوری در سال پیاپی به عنوان معلم نمونه استانی انتخاب شده که این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض نموده و مقامشان را ارج می نهیم.

مشاهده بیشتر

مشاهده بیشتر

اشراقی ها درنیمه دوم شهریور ماه به صورت گروهی به مدرسه آمدند و با معلمان…

مشاهده بیشتر

مشاهده بیشتر

مشاهده بیشتر

ماکت محله، اجتماعی پایه چهارم
مراسم عزاداری حضرت فاطمه علیها سلام دانش آموزان دبستان پسرانه اشراق
فهرست
پیش ثبت نام