برگزاری اردوی جذاب برای سومی ها

جشن آب کلاس اولی ها
اجرای برنامه های متنوع اشراقی در ۱۳ ابان:سالروز استکبار ستیزی و روز دانش اموز
پیش ثبت نام