مطالعه در خانه، رفع اشکال در مدرسه

کلاس های حضوری این دبستان با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت زوج و فرد در حال برگزاری می باشد.

مدرسه، میزبان اشراقی ها
پیش ثبت نام