جشن بازگشایی نمادین

جشن بازگشایی در روز شنبه ۱۵ شهریور ماه در دبستان دخترانه به صورت نمادین با دعوت از تعداد محدودی از دانش آموزان برگزار شد.

افتخار آفرینی دانش آموز اشراقی
مدرسه، میزبان اشراقی ها
پیش ثبت نام