جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها

برگزاری جشنها و اعیاد دینی علاوه بر ایجاد روحیه شادابی و نشاط عرق دینی رو در دانش آموزان تقویت می کند
در ضمن با قبول همه جانبه ی مسئولیت های مختلف مرتبط بااینگونه مراسم آنها را در مدیریت برنامه ها در حال و آینده توانمند می سازد.
تلاش شده حب به اهل بیت و بزرگان دین راهی برای الگوسازی برای دختران امروز و مادران فردا باشد.

تدریس نشانه چ
جشن عبادت
keyboard_arrow_up
پیش ثبت نام