دعوت به شرکت در رویش

در این رویش که برای پسران دبستان و متوسطه تدارک دیده شده است می بایست
سرود “علی آقامه” رو حفظ کنند و همراهِ پدر و برادر، در منزل همخونی‌ کنند و همزمان از خودشان فیلم تهیه کنند و با ارسال آن به آدرس sapp.ir/roooyesh_eshragh در#رویش_علی_آقامه شرکت می کنند.

اولین روز بازگشایی مدرسه بعد شیوع ویروس کرونا
حضور آتش نشانان در مجتمع اشراق
keyboard_arrow_up
پیش ثبت نام