تبریک سال نو توسط بچه ها

سرود علی آقامه اجرای سرود دانش آموزان دبستان اشراق
ضدعفونی کردن مدرسه در پی شیوع ویروس کرونا
پیش ثبت نام