قهرمانی آقا رضا قنبرزاده در رشته ژیمناستیک

کسب مقام سوم کرال پشت و مقام پنجم کرال سینه (در رشته ورزشی شنا)توسط دانش آموز آقای بنیامین جعفرپور
کسب مقام قهرمانی در رشته کاراته توسط دانش آموزان آقایان محمد علی کیانی و علی آهنگر کانی
پیش ثبت نام