مراسم شهادت امام رضا علیه السلام به همراه اطعام دهی در متوسطه اشراق

برگزاری مسابقات والیبال پایه هشتم متوسطه اشراق
مراسم عزاداری در متوسطه اشراق
پیش ثبت نام