نظرسنجی از دبیران محترم، برای کتاب ها و موسسات آموزشی

  • کتاب مناسب برای مطالعه، دارای درسنامه، برای دانش آموزانی که احتمالا عقب افتاده اند یا بخشی از درس با وجود تدریس برایشان جا نیفتاده است
  • کتاب مناسب برای تست، داری دسته بندی تست و پاسخنامه مناسب، برای دانش آموزانی که درس را فهمیده برای تثبیت و تمرین بیشتر
  • موسسه آموزشی مناسب برای آزمون ها ( قلمچی، گاج، سنجش و ... ) از جهت برنامه ریزی مناسب، سطح سوالات و ...
پیش ثبت نام