نمایشگاه گیاهان پایه سوم

برای امر تحقیق مشاهده نقش مهمی را ایفا می کند
دانش آموزان باایجاد نمایشگاه روند مشاهده رو برای خود و همسالان خود را راحت تر کرده و برای تحقیق و مشاهده در گروههای کلاسی بابرگزاری نمایشگاه گیاهان فرآیند تحقیق درست را تمرین می کنند

آشنایی با اعضای خانواده
ماشین بادکنکی
keyboard_arrow_up
پیش ثبت نام