پنج شنبه ای جذاب همراه با زنگ کاروخلاقیت برای کلاس سومی ها

روزی شاد در اول مهرماه برای کلاس پنجمی ها
حضور رئیس محترم مرکز راهنمایی و رانندگی شهرستان بابل در دبستان اشراق به مناسبت هفته نیروی انتظامی
پیش ثبت نام