پیش ثبت نام کارگروه ها

  • مشخصات

  • کارگروه های پیشنهادی

  • پنج کارگروه را به ترتیب اولویت علاقه مندی خودت انتخاب کن (این پنج گزینه ای که انتخاب میکنی معنی اش این نیست که پنج تا کارگروه عضو میشی ها یا فقط تو همین پنج تا کارگروهی که انتخاب کردی عضو میشی)
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    حد اکثر تو دو صفحه یا صوت بارگذاری کن
  • هرچه دل تنگت میخواهد بگو

 

پیش ثبت نام